รัก..หัวใจที่มีรัก..หัวใจไร้รัก..หัวใจสลาย ...
 
รัก..หัวใจที่มีรัก..หัวใจไร้รัก..หัวใจสลาย ...

.....หายใจให้ทั่วท้อง...

ปูlaw - [ 17-05-2011 21.32.00 IP:124.120.17.21 ]