อย่าอยู่อย่างอยาก...เพลงของเทอ....P
 
อย่าอยู่อย่างอยาก...เพลงของเทอ....P

เพลงนี้เทอเคยส่งให้ผมฟังเทอบอกว่าเปนเพลงที่เทอชอบมากชอบตรงเนื้อหาของเพลง....คิดถึงเทอมาก....P

tomtee - [ 17-08-2019 13.19.59 IP:61.19.211.252 ]