เธอไม่เข้าใจฉัน ฉันไม่โทษเธอ
 
เธอไม่เข้าใจฉัน ฉันไม่โทษเธอ

เราต่างมีมุม . .

april - [ 16-09-2018 08.37.14 IP:171.97.127.16 ]